Tonpraat Café

Op deze pagina kan je info vinden over het Tonpraat Café, dé ontmoetingsplek voor tonpraters die buiten hun eigen dorp optreden.

Welkom bij het Tonpraat Café!

Het Tonpraat Café is sinds 2009 dé ontmoetingsplek voor tonpraters die buiten hun eigen dorp optreden, oftewel ‘de boer op gaan’. Of je nu een kletser bent met een Zilveren Narrenkap op de schouw of een ervaren lokaal talent met ambitie, bij het Tonpraat Café ben je meer dan welkom!

Deze avonden worden georganiseerd door Dirk Kouwenberg, Tom van Osch en Hans Verbaarschot. Zij zien zichzelf niet als bestuur of docenten, maar meer als kartrekkers om het tonpraten verder te laten ontwikkelen.

Data Tonpraat Café

Onze missie en visie

Onze missie is om het rijke culturele erfgoed van het tonpraten te behouden voor de toekomst. We geloven in de kracht van samenwerking. Met het Tonpraat Café bieden we een uniek platform waar tonpraters zich kunnen ontwikkelen, inspireren, innoveren en verbinden. Daarbij zijn we een klankbord voor organisaties en verenigingen die tonpraatavonden en wedstrijden organiseren. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met Tonpraten.nl

Vijf bijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we vijf bijeenkomsten, afwisselend in Heeze en Oirschot. Deze bijeenkomsten bieden tonpraters de kans om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, feedback te geven en te ontvangen en behandelen we relevante thema’s met bijzondere gastsprekers. Een bijeenkomst moet relevant zijn voor de bezoekers maar bovenal leuk en gezellig. Het is niet voor niets dat we deze bijeenkomsten organiseren in een café.

Begeleiding nieuw talent

Met het Tonpraat Café stimuleren we om van elkaar te leren. Hiervoor zijn al diverse initiatieven opgesteld zoals het stimuleren van lokale schrijversbijeenkomsten en organiseren we de Tonpraat Talentenavond waar we nieuwe tonpraat talenten in contact brengen met potentiële opdrachtgevers.

Klankbord voor organisatoren

We willen met het Tonpraat Café een verbindende factor zijn tussen de tonpraters en organisaties van tonpraatavonden en wedstrijden. Zo hebben we richtlijnen opgesteld voor organisaties en hebben we inspraak op de manier van jureren bij diverse tonpraatwedstrijden.

Aanmelden en contact

Wil je meer weten over het Tonpraat Café, heb je een vraag of wil je je aanmelden voor een bijeenkomst?
Neem dan gerust contact met ons op via tonpraatcafe@gmail.com

Foto: Tonpraat Cafe 31-10-2017 te Tilburg